Overzicht van de vragen die aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn gesteld over het Handboek Omgevingsveiligheid en de daarbij behorende stappenplannen en de antwoorden daarop.

Gerelateerde onderwerpen


  • Maatregelenwiki

    Deze maatregelenwiki bestaat uit praktijkvoorbeelden over omgevingsveiligheid. Deze voorbeelden zijn ingediend door verschillende personen en organisaties. Het platform helpt u inzicht te krijgen in maatregelen waarmee de leefomgeving zo is in te richten, dat mens en milieu zijn beschermd tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen. Deze dienen ter inspiratie om het omgevingsveiligheidsbeleid in te voeren.