Hoe kan de mens beschermd worden tegen de gevolgen van een explosie vanuit een lijnbron met gevaarlijke stoffen?

De resultaten van het onderzoek dienen als inhoudelijke input voor de Maatregelencatalogus Omgevingsveiligheid

Door

Daphne Heemsbergen

Voor het behalen van de Bachelor  Integrale Veiligheidskunde aan de Saxion Hogeschool te Deventer

In opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Gerelateerde onderwerpen


  • Maatregelenwiki

    Deze maatregelenwiki bestaat uit praktijkvoorbeelden over omgevingsveiligheid. Deze voorbeelden zijn ingediend door verschillende personen en organisaties. Het platform helpt u inzicht te krijgen in maatregelen waarmee de leefomgeving zo is in te richten, dat mens en milieu zijn beschermd tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen. Deze dienen ter inspiratie om het omgevingsveiligheidsbeleid in te voeren.