Hoe kan de mens beschermd worden tegen de gevolgen van een explosie vanuit een lijnbron met gevaarlijke stoffen?

De resultaten van het onderzoek dienen als inhoudelijke input voor de Maatregelencatalogus Omgevingsveiligheid

Door

Daphne Heemsbergen

Voor het behalen van de Bachelor  Integrale Veiligheidskunde aan de Saxion Hogeschool te Deventer

In opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Gerelateerde onderwerpen


  • Maatregelenwiki

    De Maatregelenwiki is ontworpen voor professionals op het gebied van externe veiligheid zoals werknemers van veiligheidsregio's, omgevingsdiensten en gemeenten. Op dit platform worden handreikingen en praktijkvoorbeelden gedeeld over het werken met het externe veiligheidsbeleid denk bijvoorbeeld aan het schrijven van omgevingsplannen of het verlenen van een vergunning. De voorbeelden die worden gedeeld kunnen gebruikt worden als inspiratie om de leefomgeving zo in te richten dat mens en milieu beschermd zijn tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen.