Toelichting Rekenvoorschrift omgevingsveiligheid versie oktober 2020 en maart 2022 (meest recent).