In dit onderzoek wordt er antwoord geven op de vraag: ‘Op welke wijze kunnen aanwezigen op een buitenevenement in een aandachtsgebied worden beschermd tegen de gevolgen van een brand, explosie en gifwolk als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen?’

Gerelateerde onderwerpen


  • Maatregelenwiki

    De Maatregelenwiki is ontworpen voor professionals op het gebied van externe veiligheid zoals werknemers van veiligheidsregio's, omgevingsdiensten en gemeenten. Op dit platform worden handreikingen en praktijkvoorbeelden gedeeld over het werken met het externe veiligheidsbeleid denk bijvoorbeeld aan het schrijven van omgevingsplannen of het verlenen van een vergunning. De voorbeelden die worden gedeeld kunnen gebruikt worden als inspiratie om de leefomgeving zo in te richten dat mens en milieu beschermd zijn tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen.