Naar aanleiding van de constatering dat ruim 40% van de verpleeghuizen in Nederland haar veiligheid en kwaliteit niet voldoende bewaakt wordt er een onderzoek gestart naar de mogelijkheden tot het bieden van veiligheid bij een ongeval met gevaarlijke stoffen. In dit onderzoek wordt er gekeken naar de externe veiligheid van verpleeghuizen, hoe worden de bewoners van het verpleeghuis momenteel beschermd bij een ongeval met gevaarlijke stoffen en welke aanvullende maatregelen zijn mogelijk? De onderzoeksvraag waar antwoordt op wordt gegeven is dan ook als volgt: ‘Wat kan een verpleeghuis, dat is gelegen in een aandachtsgebied, doen om haar bewoners veilig te houden tegen de gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen?’