Arbeidsveiligheid en omgevingsveiligheid hebben raakvlakken met elkaar, maar in de praktijk zijn het duidelijk nog twee verschillende werkgebieden. Niet alleen in de praktijk maar zo ook in de wet- en  regelgeving zijn de twee veiligheidsdomeinen gescheiden. Door op zoek te gaan naar de overeenkomsten zou er in de twee veiligheidsdomeinen wellicht meer kennis kunnen worden opgedaan. In dit onderzoek is door middel van kwalitatief onderzoek inzicht verkregenin de mogelijkheden om kennis van het ene domein over te brengen naar het andere domein. Oftewel, in hoeverre kan omgevingsveiligheid leren van arbeidsveiligheid en vice versa. 

Gerelateerde onderwerpen


  • Maatregelenwiki

    Deze maatregelenwiki bestaat uit praktijkvoorbeelden over omgevingsveiligheid. Deze voorbeelden zijn ingediend door verschillende personen en organisaties. Het platform helpt u inzicht te krijgen in maatregelen waarmee de leefomgeving zo is in te richten, dat mens en milieu zijn beschermd tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen. Deze dienen ter inspiratie om het omgevingsveiligheidsbeleid in te voeren.