Arbeidsveiligheid en omgevingsveiligheid hebben raakvlakken met elkaar, maar in de praktijk zijn het duidelijk nog twee verschillende werkgebieden. Niet alleen in de praktijk maar zo ook in de wet- en  regelgeving zijn de twee veiligheidsdomeinen gescheiden. Door op zoek te gaan naar de overeenkomsten zou er in de twee veiligheidsdomeinen wellicht meer kennis kunnen worden opgedaan. In dit onderzoek is door middel van kwalitatief onderzoek inzicht verkregenin de mogelijkheden om kennis van het ene domein over te brengen naar het andere domein. Oftewel, in hoeverre kan omgevingsveiligheid leren van arbeidsveiligheid en vice versa. 

Gerelateerde onderwerpen


  • Maatregelenwiki

    De Maatregelenwiki is ontworpen voor professionals op het gebied van externe veiligheid zoals werknemers van veiligheidsregio's, omgevingsdiensten en gemeenten. Op dit platform worden handreikingen en praktijkvoorbeelden gedeeld over het werken met het externe veiligheidsbeleid denk bijvoorbeeld aan het schrijven van omgevingsplannen of het verlenen van een vergunning. De voorbeelden die worden gedeeld kunnen gebruikt worden als inspiratie om de leefomgeving zo in te richten dat mens en milieu beschermd zijn tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen.