Het bevoegd gezag moet binnen een omgevingsvisie of een omgevingsplan antwoord geven op de vraag of de omgeving voldoende beschermd is. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, hebben bevoegd gezag (gemeenten en provincies), omgevingsdiensten en de veiligheidsregio’s behoefte aan meer inzicht in maatregelen die toegepast kunnen worden om bij een incident met gevaarlijke stoffen de omgeving voldoende te kunnen beschermen tegen branden, explosies en gifwolken.

Het gaat daarbij zowel om inzicht in het brede palet van maatregelen dat mogelijk is in het gehele aandachtsgebied als ook om de meer specifieke bouwtechnische achtergrond die noodzakelijk is om een oordeel te geven over de (gelijkwaardigheid van) bouwtechnische maatregelen in het brand- en explosievoorschriftengebied.

Met het project wordt een bijdrage geleverd aan de kennisontwikkeling en beschikbare informatie die noodzakelijk wordt geacht voor het maken of voorbereiden van keuzes in het bieden van bescherming van mensen binnen aandachtsgebieden.

Kernwoorden: ontwerpuitgangspunten, ontwerpafstand, scherfvrij glas

Metadata

  • Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Auteurs: Jeroen Eskens en Susan Eggink-Eilander
  • Datum laatste actualisatie: 9 april 2021

Aan het einde van de storymap worden, onder het kopje 'het geleverde product', vier tabellen ontsloten met daarin een totaaloverzicht van de typen maatregelen en de resultaten van het onderzoek. In de storymap zijn de (on)mogelijkheden van maatregelen besproken.

Resultatentabel 1

Incident: Hogedruk aardgastransportleidingen / Bescherming bieden door: Vluchten.
In deze tabel worden maatregelen beschreven die bij een incident bij een hogedruk aardgastransportleidingen bescherming bieden door vluchten. Belangrijk is dat de maatregelen slechts aan de buitenrand van het effectgebied effectief zullen zijn. Op een kortere afstand is de warmte zo intens, dat vluchten geen optie is.

Resultatentabel 2

Incident: Hogedruk aardgastransportleidingen / Bescherming bieden door: Schuilen
In deze tabel worden maatregelen beschreven die bij een incident bij een hogedruk aardgastransportleidingen bescherming bieden door schuilen. Belangrijk is dat de maatregelen slechts aan de buitenrand van het effectgebied effectief zullen zijn. Op een kortere afstand is de warmte zo intens, dat schuilen geen optie is. 

Resultatentabel 3

Incident: Explosie. Lijnbron op het spoor / Bescherming bieden door: Vluchten
In deze tabel worden maatregelen beschreven die bij een explosie van een treinwagon met een tot vloeistof verdicht brandbaar gas bescherming bieden door te vluchten. Belangrijk is dat door de veiligheidsmaatregel ‘warme-Bleve-vrij-rijden’ vooral de koude Bleve bepalend is. Dit betekent dat een incident zich niet aankondigt en er feitelijk geen vluchttijd is. Wel kan vluchten nadien, ter bescherming tegen secundaire branden, aan de orde zijn.

Resultatentabel 4

Incident: Explosie. Lijnbron op het spoor / Bescherming bieden door: Schuilen.
In deze tabel worden maatregelen beschreven die bij een explosie van een treinwagon met een tot vloeistof verdicht brandbaar gas bescherming bieden door te schuilen. Belangrijk is dat door de veiligheidsmaatregel ‘warme-Bleve-vrij-rijden’ vooral de koude Bleve bepalend is. Dit betekent dat een incident zich niet aankondigt en er feitelijk geen vluchttijd is. Geen tijd om binnen een gebouw te vluchten naar een schuilvoorziening en geen tijd om vanuit een gebouw te vluchten naar een schuilmogelijkheid. Het draait dus om de schuilmogelijkheid die permanent aanwezig is, ofwel de gevel van het gebouw.