Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere partij die gebruik maakt van de op deze website gepubliceerde content, het zij als Indiener van een Praktijkvoorbeeld, het zij als Gebruiker van de Content.