De Maatregelenwiki is ontworpen voor professionals op het gebied van externe veiligheid zoals werknemers van veiligheidsregio's, omgevingsdiensten en gemeenten. Op dit platform worden handreikingen en praktijkvoorbeelden gedeeld over het werken met het externe veiligheidsbeleid denk bijvoorbeeld aan het schrijven van omgevingsplannen of het verlenen van een vergunning. De voorbeelden die worden gedeeld kunnen gebruikt worden als inspiratie om de leefomgeving zo in te richten dat mens en milieu beschermd zijn tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen.

De praktijkvoorbeelden en handreikingen zijn ingedeeld in categorieën die een leidraad vormen in het besluitvormingsproces met betrekking tot het externe veiligheidsbeleid. Wil je meer weten over het werken met het externe veiligheidsbeleid, kijk dan naar de praktijkvoorbeelden per categorie. Op het overzicht praktijkvoorbeelden kun je alle ingediende praktijkvoorbeelden en handleidingen vinden.

Overzicht praktijkvoorbeelden

Overzicht praktijkvoorbeelden

Indienen praktijkvoorbeeld

Decoratieve afbeelding

Indienen praktijkvoorbeeld