Per type gevaar (brand, explosie en gifwolk) zijn verschillende maatregelen mogelijk om de gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen te beperken. De verschillende maatregelen kunnen bestaan uit aanpassingen van de bron, de omgeving en gebouwen. Maatregelen kunnen bescherming bieden tegen één of meerdere gevaren. De toepasbaarheid en effectiviteit van de maatregelen is locatiespecifiek en afhankelijk van het type gevaar. Over de ingediende maatregel moet voldoende informatie beschikbaar zijn om deze te vergelijken met maatregelen die beschermingen bieden tegen dezelfde type gevaren. Denk aan het ontwerpprincipe, het beoogde effect, de investering, het handelingsperspectief, de randvoorwaarden en beperkingen.  

Praktijkvoorbeelden

Omgevingsvergunning peuterspeelzaal en BSO - externe veiligheid

In de gemeente Waddinxveen is een omgevinsvergunning ingediend voor het vestigen van een peuterspeelzaal en BSO nabij een hogedruk aardgastransportleiding. In deze memo wordt de ruimtelijke motivatie t.a.v. van het aspect externe veiligheid behandeld.
27-01-2023 | 15:36
Decoratieve afbeelding stoepkrijt

Voorbeelden bouwtechnische maatregelen - Rotterdamse Haven

Hoe kunnen personen beschermd worden tegen de gevolgen van een incident met gevaarlijke stoffen in de Rotterdamse haven? In opdracht van de gemeente Rotterdam werd een voorbeeldenboek met bouwtechnische maatregelen ontwikkeld.
20-12-2022 | 16:06

Beglazing in explosieaandachtsgebieden

Glas is vaak de zwakste schakel van een bouwwerk wanneer het wordt blootgesteld aan de effecten van een explosie. Scherfvrij glas kan daarbij mensen in een gebouw beschermen. Dit document, dat in opdracht van het IPO werd ontwikkeld, geeft informatie over de toepassing van dit glas.
12-12-2022 | 16:48
Meer nieuws