Glas is vaak de zwakste schakel van een bouwwerk wanneer het wordt blootgesteld aan de effecten van een explosie. Door het treffen van maatregelen kan de bescherming van personen in het gebouw verbeterd worden. De Omgevingswet biedt een juridische basis voor het toepassen van de maatregelen. Glas dat bij een explosie geen glasscherven ‘laat rondvliegen’ – en daardoor mensen beschermd - is voor velen een nieuw onderwerp. In deze informatiebundel wordt toegelicht welke afwegingen gemaakt kunnen worden bij de toepassing van  scherfvrij glas en hoe het toepast moet worden.

Dit document bevat criteria en geeft voorstellen voor beleidsuitgangspunten. Deze criteria kunnen bijvoorbeeld door gemeenten en bouwondernemers gebruikt worden om invulling te geven aan de eisen zoals bedoeld in artikel 4.96 van het Besluit bouwwerken leefomgeving. Ook wordt in deze rapportage informatie gegeven over de toe te passen rekenmethoden. Deze bundel bestaat uit 2 delen

Deel 1: Keuzes voor Omgevingsveiligheid, wie doet wat?

Deel 2: Toepassing van scherfvrij glas

Metadata

  • Opdrachtgever: Het interprovinciaal overleg (IPO)
  • Auteurs: Jeroen Eskens - Antea Group, Sussan Eggink-Eilander - Antea Group, Matthijs de Maaijer - Antea Group, et al. 
  • Datum laatste actualisatie: 8 april 2020
  • Het opstellen van deze informatiebundel is mogelijk gemaakt door Impuls Omgevingsveiligheid

Wanneer en waar is het voorbeeld toegepast?

De informatiebundel heeft inmiddels uit uitgangspunt gediend voor scherfvrijglastoepassingen bij diverse projecten, onder andere bij het project Mindlabs in de spoorzone van Tilburg.

Met welk doel is het voorbeeld opgesteld?

Inzicht te geven in de glastoepassingen en de factoren die beschouwd moeten worden om tot een goede glaskeuze te komen. Goede glastoepassingen vragen ook duidelijk door een gemeente geformuleerde uitgangspunten.

Is er een verbinding met de stappenplannen uit het Handboek Omgevingsveiligheid van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)?

De informatiebundel kan gezien worden als een thema-uitwerking van het stappenplan.

Binnen welk stappenplan is het voorbeeld toepasbaar?

N.v.t. 

Waartegen biedt het voorbeeld bescherming?

Explosie.

Wat is het beoogde effect van het toepassen van het voorbeeld?

Bescherming van personen tegen de scherfwerking van glas bij een explosie.

Welk handelingsperspectief wordt er geboden aan de omgeving?

Bescherming van personen tegen de scherfwerking van glas bij een explosie.

Welk ontwerpprincipe is er gebruikt?

De informatiebundel adviseert om ontwerpuitgangspunten te gebruiken bij deze glastoepassingen. Bij de toepassing van scherfvrij glas langs een lijnbron betekent dit dat een ontwerpafstand gegeven moet worden waarbinnen een bevoegd gezag aanvaard dat de maatregel niet effectief is.

Wat is er bekend over de kosten/investering van het voorbeeld?

Zie de informatiebundel.

Wat is er bekend over de juridische borging van het voorbeeld?

Zie de informatiebundel.

Beschikbare onderbouwing effectiviteit:

Zie de certificaten die geleverd worden door ervaren glasleveranciers.

Welke randvoorwaarden en beperkingen zijn er als het gaat over de effectieve toepassing van een voorbeeld?

De informatiebundel geeft algemene voorbeelden.

Beperkingen aan effectiviteit van bescherming:

Scherfvrij glas is (thans nog) moeilijk te combineren met brandwerend glas. Dat betekent dat binnen combinaties van brand- en explosieaandachtsgebieden keuzes gemaakt moeten worden tegen welk incident beschermd moet worden.

Type omgeving:

De informatiebundel is niet gericht op één specifieke omgeving.