Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzocht welke effecten een explosie van waterstof kan hebben op de omgeving. Deze effecten zijn berekend voor verschillende hoeveelheden waterstof en met een internationaal gehanteerd model dat ook in Nederland gangbaar is. De rekenresultaten komen overeen met de resultaten van eerdere incidenten en veldproeven. De effecten van een waterstofexplosie zijn, bij een even grote tank, kleiner dan explosies van LNG en LPG. Dat komt omdat er minder kilogram waterstof in een tank gaat, dan LNG en LPG. 

Kernwoorden: waterstof, explosie, effectafstanden, risicoberekening.

Metadata

  • Opdrachtgever: Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid, cluster 6. 
  • Auteur(s): Marte van der Linden, Bert Wolting
  • Datum laatste actualisatie: 4 april 2024

Met welk doel is het voorbeeld opgesteld?

Voor een goed advies is het nodig om te weten waartegen een maatregel moet beschermen. Het onderzoek beschrijft daarom wat explosies zijn, hoe een explosie van waterstof verloopt en welke schade explosies kunnen veroorzaken.

Is er een verbinding met de stappenplannen uit het Handboek Omgevingsveiligheid van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)?

Stappenplan bepalen explosie-aandachtsgebieden

Wat kan de gebruiker leren van het voorbeeld?

Het rapport beschrijft welke effecten te verwachten zijn bij een explosie van tanks waar waterstof in zit. De effecten zijn beschreven bij tanks van verschillende groottes. Op basis daarvan is berekend tot welke afstanden de opslag van waterstof en het transport ervan veilig zijn. In vergelijking met explosies van LNG (aardgas) en LPG (propaan) zijn de effecten van een waterstofexplosie per kilo waterstof krachtiger. Toch is een ontploffing van een LNG of LPG-opslagtank krachtiger dan een explosie van een even grote tank waterstof. Dat komt omdat waterstof moeilijker is samen te persen. Daardoor zit er in een opslagtank minder kilo waterstof dan kilo LNG of LPG. Het rapport is een deelrapport bij het project ‘De invloed van afscherming op de overdrukeffecten van een (waterstof)explosie op de omgeving’. De brochure waarin de resultaten van dit project zijn samengevat is als bijlage toegevoegd.