Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzocht welke effecten een explosie van waterstof kan hebben op de omgeving. Deze effecten zijn berekend voor verschillende hoeveelheden waterstof en met een internationaal gehanteerd model dat ook in Nederland gangbaar is. De rekenresultaten komen overeen met de resultaten van eerdere incidenten en veldproeven. De effecten van een waterstofexplosie zijn, bij een even grote tank, kleiner dan explosies van LNG en LPG. Dat komt omdat er minder kilogram waterstof in een tank gaat, dan LNG en LPG.