Dit blok bevat praktijkvoorbeelden om doelen voor omgevingsveiligheid vast te stellen. Voor het ontwikkelen en uitvoeren van omgevingsveiligheidsbeleid zijn doelen nodig. Deze doelen voor omgevingsveiligheid richten zich op het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en omgevingskwaliteit. Ze richten zich ook op het bieden van ruimte voor ontwikkeling, om zo te voldoen aan maatschappelijke opgaven. Een voorbeeld is ruimte bieden voor woningbouw. Omgevingsveiligheid maakt deel uit van de integrale afweging. Belangrijk bij het formuleren van doelen is een goede balans te vinden tussen ruimte voor ontwikkeling en bescherming van de fysieke leefomgeving. Naast de inhoudelijke doelen kunnen ook doelen voor het besluitvormingsproces worden geformuleerd. Een voorbeeld is het betrekken van partijen bij het bepalen ‘wat voldoende veilig is’.

Praktijkvoorbeelden

Bouwstenen fysieke veiligheid voor het omgevingsplan

Voor het waarborgen van de externe veiligheid in de gemeentelijke omgevingsplannen werden in opdracht van Brandweer-NL en Netwerk Omgevingsveiligheid bouwstenen uitgewerkt. Deze kunnen als hulpmiddel en inspiratie gebruikt worden door de adviseurs van veiligheidsregio’s.
09-12-2022 | 16:41

Inspiratiedocument externe veiligheid in het omgevingsplan

De nieuwe Omgevingswet heeft ook een nieuwe beleidssystematiek voor externe veiligheid. Dit inspiratiedocument van de omgevingsdiensten en de veiligheidsregio's in Groningen, Drenthe en Friesland (3Noord) helpt bij het maken van de afwegingen bij de nieuwe systematiek.
09-12-2022 | 16:21
Meer praktijkvoorbeelden