De GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) heeft 3 thema’s (kernwaarden) benoemd waarop zij wil adviseren in het kader van ruimtelijke ordening:

1) Toegankelijkheid van zorg: zorg is toegankelijk en bereikbaar (zowel fysiek bereikbaar als kwantitatief bereikbaar voor iedereen);
2) Zelfredzaamheid: de zelfredzaamheid van verminderd en niet zelfredzamen wordt geborgd en waar mogelijk vergroot;
3) Fysieke veiligheid in relatie tot de witte keten. Geneeskundige hulpverlening wordt meegenomen als afwegingsgrond in ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en deze ontwikkelingen leiden niet tot een disbalans in de witte keten.

GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) GHOR Nederland heeft praatplaten ontwikkeld om in overleggen aandachtspunten per adviesthema te illustreren. 

Kernwoorden: geneeskundige hulpverlening, GHOR, praatplaten.

Metadata

  • Opdrachtgever: GGD GHOR Nederland, werkgroep Omgevingsveiligheid GHOR
  • Auteur(s): Amanda Vermolen-van der Hulst, Amber Zwakenberg, Guus Welter,  Frank van Wijk
  • Datum laatste actualisatie: 16-02-2023

Met welk doel is het voorbeeld opgesteld?

Dit document bevat de aandachtspunten die meegenomen kunnen worden in het overleg en kunnen leiden tot planregels. Het document is een uitwerking van de praatplaten. De praatplaten zijn een uitwerking van de 3 adviesthema’s (kernwaarden) van de GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) in de leefomgeving.

Is er een verbinding met de stappenplannen uit het Handboek Omgevingsveiligheid van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)?

Ja.

Binnen welk stappenplan uit het Handboek Omgevingsveiligheid is het voorbeeld toepasbaar?

Stappenplan besluitvorming groepsrisico.

Waartegen biedt het voorbeeld bescherming?

Brand, explosie, gifwolk.

Wat is het beoogde effect van het toepassen van het voorbeeld?

Dat aandachtspunten voor geneeskundige hulpverlening worden meegenomen bij besluitvorming in het kader van de instrumenten van de omgevingswet.