De kernwaarden GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) zijn bedoeld voor alle professionals die aan de slag willen met omgevingsveiligheid en risicobeheersing in omgevingsbeleid. Het document biedt handvatten aan iedereen die betrokken is bij de inrichting van de leefomgeving, omgevingsveiligheid en risicobeheersing in omgevingsbeleid en zijn bedoeld om de veiligheidsrisico’s en gezondheidsbedreigingen beheersbaar te maken of te verkleinen.

Kernwoorden: geneeskundige hulpverlening

Metadata

  • Opdrachtgever: GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) GHOR Nederland
  • Auteur(s): Amanda Vermolen-van der Hulst, Amber Zwakenberg, Rachelle Ippel, Alain Kool,  Frank van Wijk
  • Datum laatste actualisatie: 16-02-2023

Met welk doel is het voorbeeld opgesteld?

Het document Kernwaarden GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) in de leefomgeving biedt een handvat bij het beheersbaar maken van veiligheidsrisico’s en gezondheidsbedreigingen in de leefomgeving.

Is er een verbinding met de stappenplannen uit het Handboek Omgevingsveiligheid van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)?

ja.

Binnen welk stappenplan uit het Handboek Omgevingsveiligheid is het voorbeeld toepasbaar?

Stappenplan besluitvorming groepsrisico.

Waartegen biedt het voorbeeld bescherming?

Brand, explosie, gifwolk.

Wat kan de gebruiker leren van het voorbeeld?

Dit document gaat over risicobeheersingstaken aan de hand van de 3 adviesthema’s (kernwaarden) van de GHOR in de leefomgeving:

  • Toegankelijkheid van zorg
  • Zelfredzaamheid
  • Fysieke veiligheid in relatie tot de witte keten

Bij iedere kernwaarde staan een aantal principes met daarbij praktische voorbeelden van mogelijke maatregelen. De lijst met maatregelen is niet compleet, allesomvattend of vaststaand, en is vooral bedoeld ter inspiratie. De meest effectieve advisering wordt behaald door mee te denken, samen te werken met andere disciplines en organisaties en bovenal maatwerk te leveren. Dit kan betekenen dat de kernwaarden worden aangepast aan een specifieke situatie, bijvoorbeeld in landelijk of stedelijk gebied. Om die reden is ook niet ieder principe op iedere situatie van toepassing.