De effectiviteit van een fysieke barrière in een explosieaandachtsgebied. Brochure van Antea, NIPV en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).