Deze handreiking is opgesteld ter ondersteuning van ambtenaren bij gemeenten en de provincie bij het begrijpen en toepassen van artikel 7.18 van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening. Artikel 7.18 richt zich op groepsrisicoverantwoording binnen aandachtsgebieden met een verhoogd groepsrisico. Het beoogt weloverwogen besluitvorming door bevoegde gezagen te bevorderen, waarbij externe veiligheid integraal wordt meegenomen. Dit draagt bij aan het overkoepelende doel van een veilige leefomgeving in Zuid-Holland, zoals beschreven in de Zuid-Hollandse Omgevingsvisie.