Met het voorliggende document kunnen gemeenten een ‘bouwsteen’ omgevingsveiligheid opstellen. Zo’n bouwsteen kan van pas komen als de gemeente haar omgevingsvisie, (eventueel) programma of omgevingsplan opstelt. Bij het opstellen van zo’n visie of plan is het immers de bedoeling dat vele beleidsvelden geïntegreerd worden en dat belangen en prioritering in samenhang worden afgewogen. Inzicht in (keuzes rond de) omgevingsveiligheid binnen de gemeentegrenzen is dan handig. En ook na de vaststelling van de omgevingsvisie en het omgevingsplan is een bouwsteen handig: het geeft je de kans om terug te vallen op beleid als bijvoorbeeld een afwijking van het omgevingsplan wordt aangevraagd.