Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft Rebel gevraagd een integraal overzicht van mogelijke maatregelen voor gemeenten in aandachtsgebieden op te stellen.

Het ontbreekt momenteel aan een integraal overzicht van alle mogelijkheden en voorbeelden hoe deze maatregelen toe te passen. Omdat het overzicht handvatten voor elke locatie moet geven, bevat het overzicht generieke maatregelen. Waar beschikbaar zijn deze aangevuld met concrete voorbeelden over de toepassing van de maatregel. Het maatregelenoverzicht maakt geen afweging, en stelt niet welke maatregelen tot een acceptabel risiconiveau leiden in een specifiek gebied. Een gemeente moet hierin altijd een eigen afweging te maken.