Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft een risicorapportage opgesteld voor de beoogde transformatie van een basisschool naar een Integraal Kind Centrum (IKC). Deze rapportage geeft inzicht in wat deze ontwikkeling inhoudt op het gebied van een fysiek veilige leefomgeving. Het beoogde IKC bevindt zich nabij een hogedrukaardgasleiding en een Basisnetroute voor het spoor. De inzichten uit deze rapportage bieden input voor de verantwoording van deze ontwikkeling. De methodiek voor de risicorapportage is ontwikkeld voor veiligheidsregio’s en staat beschreven in de handreiking regionaal risicoprofiel 2009.