Deze notitie over de veiligheid op het spoor gaat in op hoe de veiligheid op het spoor aan de bronkant geborgd is, met daarbij als focus het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen. Het bevat een overzicht op hoofdlijnen met voorbeelden van getroffen bronmaatregelen voor het veilig spoorvervoer van gevaarlijke stoffen en de relatie met omgevingsveiligheid.