Voor twee bestaande kantoorgebouwen aan het Stationsplein in Almere is een brandveiligheidsadvies opgesteld. Het plan is om deze twee kantoren om te vormen tot wooncomplexen. Met behulp van de effectmodelleringssoftware Gexcon Effects is een locatiespecifieke plasbrandmodellering gemaakt voor de locatie Stationsplein Almere om een brandveiligheidsadvies op te stellen.

In dit rapport worden de berekende hittestralingscontouren vergeleken met de hittestralingscontouren uit de  CFD-modellering.  Op basis van deze simulatie zijn adviezen uitgebracht over de brandwerendheid van de gevel en de constructie. 

Metadata

  • Opdrachtgever: Brandweer Flevoland
  • Auteur(s): Bart Koning
  • Datum laatste actualisatie: 22-5-2020
     

Wanneer en waar is het voorbeeld toegepast?

In 2020. Bij de transformatie van twee kantoorgebouwen naar een wooncomplex. 

Met welk doel is het voorbeeld opgesteld?

Om inzicht te krijgen in de straling van een plasbrand op de gevels van beide wooncomplexen aan het spoor en om een vergelijking te maken met een CFD modellering. 

Is er een verbinding met de stappenplannen uit het Handboek Omgevingsveiligheid van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)?

De risico-analyse is aanvullend op de voorgeschreven stappenplannen voor het bepalen van afstanden. 

Waartegen biedt het voorbeeld bescherming?

Er is gekeken naar een plasbrand. Een BLEVE wordt uitgesloten.

Type omgeving:

Stationsomgeving.

Wat kan de gebruiker leren van het voorbeeld?

Het berekenen van de warmtestraling (hittecontouren) voor een specifieke, bestaande locatie. Deze methode is door de opstellers niet geschikt bevonden voor modellering van een plasbrand onder een overkapping. Effecten van de overkapping op de hittestralingscontouren zijn in deze modellering dan ook niet zichtbaar.

Oppervlakteverkleining van een vloeistofplas binnen een spoorbak leidt tot aanzienlijk kleinere hittestralingscontouren dan een vrij spreidende plas.