Zes Twentse gemeenten en de Veiligheidsregio Twente, informeren omwonenden over de risico’s van het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen met de campagne ‘Maar wat als?’. Omwonenden van het goederenspoor hebben een brief en een meterkastkaart ontvangen daarnaast is er een website gemaakt. De campagne benadrukt afstand te nemen van het incident, binnen te schuilen, ventilatie uit te zetten en daarna wachten op verdere instructies van de hulpdiensten.

Metadata

  • Opdrachtgever: Veiligheidsregio Twente
  • Auteur(s): Veiligheidsregio Twente, Gemeente Almelo, Gemeente Borne, Gemeente Hengelo, Gemeente Oldenzaal, Gemeente Rijssen-Holten, Gemeente Wierden
  • Datum laatste actualisatie: maart 2024

Wanneer en waar is het voorbeeld toegepast? 

Deze campagne is een initiatief van Veiligheidsregio Twente en de gemeenten Almelo, Borne, Hengelo, Oldenzaal, Rijssen-Holten en  Wierden.

Is er een verbinding met de stappenplannen uit het Handboek Omgevingsveiligheid van het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)?
Ja.

Binnen welk stappenplan uit het Handboek Omgevingsveiligheid is het voorbeeld toepasbaar?

Stappenplannen verantwoording ontwerp veilige omgeving en Stappenplan besluitvorming omgevingsveiligheid

Wat is het beoogde effect van het toepassen van het voorbeeld?

Dat omwonenden weten wat de risico’s zijn en wat ze moeten doen als er toch een ongeluk gebeurt met gevaarlijke stoffen op het spoor.

Welk handelingsperspectief wordt er geboden aan de omgeving?

Tijdens een ongeluk op het spoor is het goed om direct afstand te nemen van het ongeluk, binnen te schuilen en de ventilatie uit te zetten. De hulpdiensten zijn vaak met tien à vijftien minuten ter plaatse. De hulpdiensten zullen je informeren wat je moet doen zodra er duidelijkheid is over de scenario’s.

Type omgeving:

Spoorzone, gebouwen en locaties binnen een zone van 200 m van het spoor.

Op welke type werkzaamheden is het voorbeeld van toepassing?

Risicocommunicatie.