De interactieve pdf biedt stap voor stap instructies over hoe omgevingsveiligheid meegenomen kan worden bij de ruimtelijke ordening. Ook wordt verwezen naar documenten, wetteksten en websites waar nadere informatie te vinden is.

Kernwoorden:  omgevingsplan, aandachtsgebieden

Metadata

  • Opdrachtgever: IOV - Impuls Omgevingsveiligheid
  • Auteur(s): Jeroen Eskens, Maaike Winkel (Antea Group)
  • Datum laatste actualisatie: Januari 2021

Is er een verbinding met de stappenplannen uit het Handboek Omgevingsveiligheid van het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)?

Ja.

Binnen welk stappenplan uit het Handboek Omgevingsveiligheid is het voorbeeld toepasbaar?

Bepalen van veiligheidsafstanden en aandachtsgebieden, Verantwoorden van het ontwerp van een veilige leefomgeving.

Type omgeving:

Alle typen omgeving.

Op welke type werkzaamheden is het voorbeeld van toepassing?

Inventariseren en analyseren, aanwijzen van voorschriftengebieden, inzet van instrumenten omgevingswet, opstellen van een omgevingsplan, motiveren van regels en plannen.