Incidentbestrijders en instructeurs van de brandweer krijgen steeds vaker te maken met waterstof. Tegelijkertijd hebben zij vaak nog onvoldoende kennis over waterstof. En ontbreekt het aan laagdrempelige informatie over waterstof en over hoe te handelen bij incidenten. De toolbox Waterstof brengt hier verandering in: de toolbox geeft informatie over de eigenschappen, de gevaren en het herkennen van waterstof én over de te nemen maatregelen als waterstof onverhoopt vrijkomt. Elk onderwerp bevat presentaties, filmpje(s), documenten, links en een kennisquiz.

Metadata

  • Opdrachtgever: NIPV
  • Auteur(s): Margreet Spoelstra, Caren Mertens, Joren Vos en Elly Buijs
  • Datum laatste actualisatie: Continue

Met welk doel is het voorbeeld opgesteld?

De toolbox waterstof biedt handvatten voor incidentbestrijders en instructeurs van de brandweer. Op deze manier krijgen zij op een laagdrempelige manier informatie over waterstof en over hoe te handelen bij incidenten. Daarnaast kan de informatie in de toolbox waterstof ook gebruikt worden om incidentbestrijders op te leiden en te trainen.

Wat is het beoogde effect van het toepassen van het voorbeeld?

Kennis over waterstof is essentieel om te weten hoe de risico’s van waterstof verminderd kunnen worden. Gezien de hoeveelheid informatie die op internet te vinden is, overweldigend kan zijn, biedt de Toolbox Waterstof een begrijpelijk en goed toegankelijk overzicht van de beschikbare kennis over waterstof.

Type omgeving:

Industrie, transport en gebouwde omgeving.

Op welke type werkzaamheden is het voorbeeld van toepassing?

De toolbox is bedoeld voor incidentbestrijders en instructeurs bij de brandweer.