Het LEC IV en het NIPV willen inzicht in de mate van effectiviteit van waterschermen en waterstralen om gaswolken te beïnvloeden. Deze incidentbeheersmiddelen worden namelijk regelmatig opgevoerd als ‘line of defense’ bij industriële scenario’s in bedrijfsbrandweertrajecten of vergunningprocedures. Dit terwijl er weinig kennis is over hun feitelijke effectiviteit. Daarnaast zullen de productie, opslag en transport van ammoniak de komende jaren een forse vlucht nemen, omdat de stof een belangrijke waterstofdrager is in het kader van de energietransitie. Dat maakt de behoefte aan een concreet handelingsperspectief en bestrijdingsmethodieken voor met name ammoniakincidenten groter.
De inzet van waterschermen of waterstralen om bij chemische incidenten gas- of dampwolken te beïnvloeden, heeft vaak maar een beperkt effect. Dat effect is afhankelijk van veel factoren, zoals het soort gas/damp, de uitstroomsnelheid, windrichting en de manier waarop een waterscherm wordt ingezet. Het geheel bestrijden van een gas- of dampwolk met een waterscherm is in over het algemeen geen realistische optie. Dat is de samenvattende conclusie van een literatuurstudie die het NIPV het uitvoerde in opdracht van het LEC Industriële Veiligheid (LEC IV).