Praktijkvoorbeelden

Maatwerk aandachtsgebieden Chemelot

Voor het afwegen van maatregelen in aandachtsgebieden van Chemelot zijn de effecten van ongevallen met gevaarlijke stoffen nader geanalyseerd. Hierbij is onder andere rekening gehouden met de risicoreducerende factoren in en nabij Chemelot.
10-02-2023 | 16:04

Maatregelen in aandachtsgebieden rondom aardgasleiding en spoor

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten bevoegde gezagen aangeven welke gebieden extra aandacht nodig hebben om inwoners te beschermen bij ongevallen met gevaarlijke stoffen. De provincie Zuid-Holland bracht in kaart welke afwegingen zij hierbij kunnen maken.
17-01-2023 | 16:02

Bouwstenen fysieke veiligheid voor het omgevingsplan

Voor het waarborgen van de externe veiligheid in de gemeentelijke omgevingsplannen werden in opdracht van Brandweer-NL en Netwerk Omgevingsveiligheid bouwstenen uitgewerkt. Deze kunnen als hulpmiddel en inspiratie gebruikt worden door de adviseurs van veiligheidsregio’s.
09-12-2022 | 16:41

Inspiratiedocument externe veiligheid in het omgevingsplan

De nieuwe Omgevingswet heeft ook een nieuwe beleidssystematiek voor externe veiligheid. Dit inspiratiedocument van de omgevingsdiensten en de veiligheidsregio's in Groningen, Drenthe en Friesland (3Noord) helpt bij het maken van de afwegingen bij de nieuwe systematiek.
09-12-2022 | 16:21
Meer nieuws over dit onderwerp