Dit document omschrijft welke criteria worden gehanteerd bij het indienen en publiceren van praktijkvoorbeelden die bedoeld zijn om te publiceren op de door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ontwikkelde maatregelenwiki. Het doel van het document is om transparant te zijn over de gebruikte criteria en wijze waarop publiceren van een voorbeeld tot stand komt. Het document wordt door RIVM opgesteld en indien nodig geactualiseerd. De wijze waarop de criteria worden toegepast is beschreven in de Algemene voorwaarden.