Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft uw privacy hoog in het vaandel staan: wij verwerken persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier, conform wet- en regelgeving. Het gebruik van persoonsgegevens is wettelijk vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). De Autoriteit Persoonsgegevens  is toezichthouder op deze verordening en wet.

Hoe gaat het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) om met uw persoonsgegevens?

Het RIVM gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten of verstrekt. Heeft u zich bijvoorbeeld opgegeven voor een onderzoek, dan gebruikt het RIVM uw gegevens alleen voor dat onderzoek. Wilt u zich aanmelden voor een bijeenkomst of een folder ontvangen, dan worden uw gegevens alleen daarvoor gebruikt.

Het RIVM bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Persoonsgegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de website strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet. 
Leest u voor meer informatie de privacy verklaring van het RIVM.

Vragen?

Heeft u vragen over hoe het RIVM omgaat met uw persoonsgegevens of hoe het RIVM uw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op:

Per e-mail: AVG-RIVM@rivm.nl
Per post:
RIVM
Antwoordnummer 3261
3720 VB Bilthoven
T.a.v. AVG