Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, kwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.

Om dit mogelijk te maken, volgt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de eisen van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid, de Nederlandse wetgeving die betrekking heeft op Europese Standaard EN 301 549. Deze norm voorziet in toegankelijkheidsrichtlijnen voor overheidswebsites. Door toepassing van dit besluit worden websites en webapplicaties toegankelijker voor mensen met een functiebeperking. Zo krijgen onder andere dyslectici, kleurenblinden, slechtzienden en blinden dezelfde toegang tot overheidsinformatie als mensen die deze functiebeperkingen niet hebben.

Toegankelijkheidsverklaringen

Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring publiceren voor iedere website waarvoor zij verantwoordelijk zijn. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen de instantie neemt om toegankelijkheid te borgen, inclusief planning.

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring van de Maatregelenwiki.nl.

Kunt u de inhoud van een document niet lezen?

Het kan voorkomen dat een PDF niet volledig toegankelijk is. Mocht u problemen hebben met het raadplegen van een niet-toegankelijk document op onze website? Neemt u dan contact met ons op via omgevingsveiligheid@rivm.nl en vermeld in dit bericht welk document u niet (voldoende) kunt raadplegen. Eén van onze redacteuren neemt contact met u op om samen te kijken hoe we (delen van) het document toegankelijk voor u kunnen maken.