Praktijkvoorbeelden

Handreiking voor veilige stad én spoor

In de Handreiking voor veilige stad én spoor is een beeldend overzicht gegeven van maatregelen op en rond het spoor die bijdragen aan de veiligheid van het transport van gevaarlijke stoffen.
26-03-2024 | 12:39

Impactanalyse externe veiligheid

Onderzoek naar de trends en ontwikkelingen en naar de impact hiervan op externe veiligheid en de gewenste beleidsontwikkeling in de provincie Groningen.
30-01-2024 | 15:18

Veiligheid op het spoor - bronmaatregelen

Deze notitie over de veiligheid op het spoor gaat in op hoe de veiligheid op het spoor aan de bronkant geborgd is, met daarbij als focus het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen.

30-10-2023 | 15:17

Verantwoording groepsrisico - District-E Eindhoven

De gemeente Eindhoven wil het huidige stationsgebied te herontwikkelen. Dit plan voorziet in de oprichting van drie torens, met diverse functies waaronder wonen, hotel en kantoor. Voor dit plan dient het groepsrisico van de spoorlijn verantwoord te worden.
10-02-2023 | 13:55

Maatregelen in aandachtsgebieden rondom aardgasleiding en spoor

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten bevoegde gezagen aangeven welke gebieden extra aandacht nodig hebben om inwoners te beschermen bij ongevallen met gevaarlijke stoffen. De provincie Zuid-Holland bracht in kaart welke afwegingen zij hierbij kunnen maken.
17-01-2023 | 16:02
Meer praktijkvoorbeelden