Praktijkvoorbeelden

Maatregelen externe veiligheid - District-E Eindhoven

In dit rapport wordt een indicatie gegeven van de uitwerking van maatregelen die de gevolgen van een incident met gevaarlijke stoffen op het spoor beperken. Hierbij werd specifiek gekeken naar het District-E plangebied in Eindhoven.
27-01-2023 | 16:26

Voorbeelden bouwtechnische maatregelen - Rotterdamse Haven

Hoe kunnen personen beschermd worden tegen de gevolgen van een incident met gevaarlijke stoffen in de Rotterdamse haven? In opdracht van de gemeente Rotterdam werd een voorbeeldenboek met bouwtechnische maatregelen ontwikkeld.
20-12-2022 | 16:06

Beglazing in explosieaandachtsgebieden

Glas is vaak de zwakste schakel van een bouwwerk wanneer het wordt blootgesteld aan de effecten van een explosie. Scherfvrij glas kan daarbij mensen in een gebouw beschermen. Dit document, dat in opdracht van het IPO werd ontwikkeld, geeft informatie over de toepassing van dit glas.
12-12-2022 | 16:48
Meer praktijkvoorbeelden