Praktijkvoorbeelden

Scenarioboek Energietransitie

Het scenarioboek bevat informatie over ongevalsscenario’s met gevaarlijke stoffen en technologieën rondom de energietransitie. De kaarten kunnen een handreiking zijn voor overheden gevaarlijke stoffen betrekken bij besluitvormingstrajecten.
02-07-2024 | 10:11

Effecten van waterstofexplosies

Het RIVM onderzocht welke effecten een explosie van waterstof kan hebben op de omgeving. Deze effecten zijn berekend voor verschillende hoeveelheden waterstof en met een internationaal gehanteerd model dat ook in Nederland gangbaar is.
16-04-2024 | 12:32

Impactanalyse externe veiligheid

Onderzoek naar de trends en ontwikkelingen en naar de impact hiervan op externe veiligheid en de gewenste beleidsontwikkeling in de provincie Groningen.
30-01-2024 | 15:18

Scenarioboek Externe Veiligheid

Het Scenarioboek is ontstaan vanuit de behoefte aan realistische en uniforme scenario’s. De scenariokaarten bieden inzicht in de mogelijke scenario’s met gevaarlijke stoffen in relatie tot de ruimtelijke ordening.
26-01-2024 | 14:20
Meer nieuws over dit onderwerp