Praktijkvoorbeelden

Scenarioboek Externe Veiligheid

De veiligheidsregio’s hebben een taak om bij ruimtelijke ontwikkelingen te adviseren over de mogelijke gevaren en gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen.

26-01-2024 | 14:20

Maatregelenoverzicht IenW

Met de komst van de Omgevingswet moeten gemeenten bepalen welke aanvullende maatregelen zij willen toepassen in aandachtsgebieden. Dit overzicht bevat generieke maatregelen.
21-07-2023 | 10:36

Bescherming van mensen - Omgevingsveiligheid in een Storymap

In deze storymap wordt een filosofie over omgevingsveiligheid gepresenteerd. Er wordt informatie ontsloten die noodzakelijk wordt geacht voor het maken of voorbereiden van keuzes in het bieden van bescherming van mensen binnen aandachtsgebieden.
06-02-2023 | 15:27

Maatregelen in aandachtsgebieden rondom aardgasleiding en spoor

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten bevoegde gezagen aangeven welke gebieden extra aandacht nodig hebben om inwoners te beschermen bij ongevallen met gevaarlijke stoffen. De provincie Zuid-Holland bracht in kaart welke afwegingen zij hierbij kunnen maken.
17-01-2023 | 16:02

Voorbeelden bouwtechnische maatregelen - Rotterdamse Haven

Hoe kunnen personen beschermd worden tegen de gevolgen van een incident met gevaarlijke stoffen in de Rotterdamse haven? In opdracht van de gemeente Rotterdam werd een voorbeeldenboek met bouwtechnische maatregelen ontwikkeld.
20-12-2022 | 16:06

Beglazing in explosieaandachtsgebieden

Glas is vaak de zwakste schakel van een bouwwerk wanneer het wordt blootgesteld aan de effecten van een explosie. Scherfvrij glas kan daarbij mensen in een gebouw beschermen. Dit document, dat in opdracht van het IPO werd ontwikkeld, geeft informatie over de toepassing van dit glas.
12-12-2022 | 16:48

Bouwstenen fysieke veiligheid voor het omgevingsplan

Voor het waarborgen van de externe veiligheid in de gemeentelijke omgevingsplannen werden in opdracht van Brandweer-NL en Netwerk Omgevingsveiligheid bouwstenen uitgewerkt. Deze kunnen als hulpmiddel en inspiratie gebruikt worden door de adviseurs van veiligheidsregio’s.
09-12-2022 | 16:41
Meer praktijkvoorbeelden