Praktijkvoorbeelden

Maatregelenoverzicht IenW

Met de komst van de Omgevingswet moeten gemeenten bepalen welke aanvullende maatregelen zij willen toepassen in aandachtsgebieden. Dit overzicht bevat generieke maatregelen.
21-07-2023 | 10:36
Meer nieuws over dit onderwerp