Praktijkvoorbeelden

Risicorapportage Integraal Kind Centrum

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft een risicorapportage opgesteld voor de beoogde transformatie van een basisschool naar een Integraal Kind Centrum (IKC).

30-10-2023 | 09:56

Maatwerk aandachtsgebieden Chemelot

Voor het afwegen van maatregelen in aandachtsgebieden van Chemelot zijn de effecten van ongevallen met gevaarlijke stoffen nader geanalyseerd. Hierbij is onder andere rekening gehouden met de risicoreducerende factoren in en nabij Chemelot.
10-02-2023 | 16:04

Handleiding omgevingsveiligheid mensen op buitenlocaties

Bij incidenten met gevaarlijke stoffen worden mensen op buitenlocaties aan risico’s blootgesteld. De werkgroep Risico’s Mensen Buiten ontwikkelde een handleiding met een manier om bij buitenactiviteiten zo vroeg mogelijk in het proces een expliciete veiligheidsafweging uit te voeren.
08-12-2022 | 09:31
Decoratieve afbeelding
Meer praktijkvoorbeelden