Praktijkvoorbeelden

Maatregelenoverzicht IenW

Met de komst van de Omgevingswet moeten gemeenten bepalen welke aanvullende maatregelen zij willen toepassen in aandachtsgebieden. Dit overzicht bevat generieke maatregelen.
21-07-2023 | 10:36

Bescherming van mensen - Omgevingsveiligheid in een Storymap

In deze storymap wordt een filosofie over omgevingsveiligheid gepresenteerd. Er wordt informatie ontsloten die noodzakelijk wordt geacht voor het maken of voorbereiden van keuzes in het bieden van bescherming van mensen binnen aandachtsgebieden.
06-02-2023 | 15:27

Omgevingsvergunning peuterspeelzaal en BSO - externe veiligheid

In de gemeente Waddinxveen is een omgevinsvergunning ingediend voor het vestigen van een peuterspeelzaal en BSO nabij een hogedruk aardgastransportleiding. In deze memo wordt de ruimtelijke motivatie t.a.v. van het aspect externe veiligheid behandeld.
27-01-2023 | 15:36
Decoratieve afbeelding stoepkrijt

Maatregelen in aandachtsgebieden rondom aardgasleiding en spoor

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten bevoegde gezagen aangeven welke gebieden extra aandacht nodig hebben om inwoners te beschermen bij ongevallen met gevaarlijke stoffen. De provincie Zuid-Holland bracht in kaart welke afwegingen zij hierbij kunnen maken.
17-01-2023 | 16:02

Bouwstenen fysieke veiligheid voor het omgevingsplan

Voor het waarborgen van de externe veiligheid in de gemeentelijke omgevingsplannen werden in opdracht van Brandweer-NL en Netwerk Omgevingsveiligheid bouwstenen uitgewerkt. Deze kunnen als hulpmiddel en inspiratie gebruikt worden door de adviseurs van veiligheidsregio’s.
09-12-2022 | 16:41

Handleiding omgevingsveiligheid mensen op buitenlocaties

Bij incidenten met gevaarlijke stoffen worden mensen op buitenlocaties aan risico’s blootgesteld. De werkgroep Risico’s Mensen Buiten ontwikkelde een handleiding met een manier om bij buitenactiviteiten zo vroeg mogelijk in het proces een expliciete veiligheidsafweging uit te voeren.
08-12-2022 | 09:31
Decoratieve afbeelding
Meer nieuws over dit onderwerp