Praktijkvoorbeelden

Scenarioboek Externe Veiligheid

Het Scenarioboek is ontstaan vanuit de behoefte aan realistische en uniforme scenario’s. De scenariokaarten bieden inzicht in de mogelijke scenario’s met gevaarlijke stoffen in relatie tot de ruimtelijke ordening.
26-01-2024 | 14:20

Risicorapportage Integraal Kind Centrum

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft een risicorapportage opgesteld voor de beoogde transformatie van een basisschool naar een Integraal Kind Centrum (IKC).
30-10-2023 | 09:56

Maatregelenoverzicht IenW

Met de komst van de Omgevingswet moeten gemeenten bepalen welke aanvullende maatregelen zij willen toepassen in aandachtsgebieden. Dit overzicht bevat generieke maatregelen.
21-07-2023 | 10:36
Meer praktijkvoorbeelden