Praktijkvoorbeelden

Maatwerk aandachtsgebieden Chemelot

Voor het afwegen van maatregelen in aandachtsgebieden van Chemelot zijn de effecten van ongevallen met gevaarlijke stoffen nader geanalyseerd. Hierbij is onder andere rekening gehouden met de risicoreducerende factoren in en nabij Chemelot.
10-02-2023 | 16:04

Maatregelen in aandachtsgebieden rondom aardgasleiding en spoor

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten bevoegde gezagen aangeven welke gebieden extra aandacht nodig hebben om inwoners te beschermen bij ongevallen met gevaarlijke stoffen. De provincie Zuid-Holland bracht in kaart welke afwegingen zij hierbij kunnen maken.
17-01-2023 | 16:02

Beglazing in explosieaandachtsgebieden

Glas is vaak de zwakste schakel van een bouwwerk wanneer het wordt blootgesteld aan de effecten van een explosie. Scherfvrij glas kan daarbij mensen in een gebouw beschermen. Dit document, dat in opdracht van het IPO werd ontwikkeld, geeft informatie over de toepassing van dit glas.
12-12-2022 | 16:48
Meer praktijkvoorbeelden